Ghid fiscal pentru antreprenori

Ghid fiscal pentru antreprenori

Orice antreprenor ar trebui sa cunoasca cateva notiuni de baza despre impozitele si taxele din Romania. Am incercat prin acest ghid sa extrag din Codul fiscal cele mai importante notiuni pe care trebuie sa le cunosti. Am incercat sa scriu cat mai scurt pentru o viziune de ansambu a ceea ce inseamna impozite si taxe in Romania.

1. Impozitul pe profit

Cota de impozitare: 16%
Cota de impozit pe profit de 16% se aplică asupra profitului impozabil.
Formula de calcul al impozitului pe profit
Profitul impozabil = Venituri – Cheltuieli – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile

Venituri neimpozabile – cateva exemple:
– venituri din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere;
– venituri reprezentand cresteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe, terenurilor, imobilizarilor necorporale, care compenseaza cu descresterile anterioare aferente aceleiasi imobilizari.

Cheltuieli – sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice.

Cheltuieli care au deductibilitatea limitata – cateva exemple:
– cheltuieli de protocol: 2% aplicata asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol.
– Cheltuielile sociale: 5% aplicata aupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. Exemple de cheltuieli sociale: ajutoare de inmormantare, ajutoarele pentru boli grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, tichetele cadou oferite salariatilor si copiilor minori ai acestora, etc.
– Cheltuielile aferente autoturismelor care nu sunt ulitizate exclusiv in scopul activitatii economice: 50%. Exceptii: vehicule utilizate exclusiv pentru servicii de paza, curierat, agenti de vanzari, taximetrie, etc.
– amortizarea autorismelor pana la 9 locuri: 1.500 lei/luna/auto.

Cheltuieli nedeductibile -cateva exemple:
– cheltuielile cu impozitul pe profit
– dobanzile, amenzile, penalitatile de intarziere datorate catre autoritati
– cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile precum si TVA aferenta;
– cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe, cand se inregistreaza o descrestere a acestora

Termen de plata: trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrelor I – III, respectiv 25 martie anul urmator pentru trimestrul IV.

Pierderi fiscale: Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi.

2. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Definitie: Microintreprinderea este o persoana juridica romana care indeplineste urmatoarele conditii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 de euro;
b) capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
c) nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti.

Exceptie: Microintreprinderile care au un capital social subscris de cel putin 45.000 lei si au cel putin 2 salariati, pot opta, o singura data, sa calculeze si plateasca impozit pe profit incepand cu trimestrul in care aceste conditii sunt indeplinite cumulativ. Optiunea este definitiva.

Cota de impozitare:
a) 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;
b) 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

Termen de plata: trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului (25 aprilie, 25 iulie, 25 octombrie, 25 ianuarie).

3. Impozitul specific

Impozitul specific vizeaza firmele care desfasoara activitati in sectorul turistic, restaurante si alimentatie publica (coduri CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630) si se calculeaza in functie de anumite variabile, precum rangul localitatii in care este amplasata unitatea, suprafata acesteia sau sezonalitatea.

In plus, impozitul specific este aplicat numai daca firmele nu se incadreaza la impozitarea micro.

In afara de cele trei impozite, exista si varianta unui regim mixt de impozitare, mai exact: specific plus profit.

In aceasta situatie se regasesc firmele care trebuie sa aplice concomitent regimul de impozitare pe profit si cel specific. Conform Legii nr. 170/2016, acest lucru se poate intampla daca o societate aplica impozitul specific si desfasoara in acelasi timp activitati ce se impoziteaza pe profit.

Declararea si plata impozitului specific se efectueaza semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare, suma de plata reprezentand o jumatate din impozitul specific annual.

4. Impozitul pe dividende

Cota de impozit:
– 5% (pentru pesoana juridica romana, persoana juridica nerezidenta, persoana fizica romana, persoana fizica nerezidenta). In cazul persoanei fizice nerezidente se va compara cota de 5% cu cota prevazuta in Conventia de evitare a dublei impuneri si se va aplica cota favorabila.
– scutit daca persoana juridica romana/straina (UE) care primeste dividendele detine la data platii dividendelor minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice romane pe o perioada neintrerupta de cel putin 1 an pana la data platii dividentului. Persoana juridica straina trebuie sa prezinte certificat de rezidenta fiscala valabil la data platii dividendului.

Termen de plata: 25 a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul. Daca dividendele nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.

Dividendele se distribuie actionarilor sau asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat astfel:
optional trimestrial in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile, in acest scop, din care se scad orice pierderi reportate si sume depuse in rezerve in conformitate cu cerintele legale sau statutare, pe baza situatiilor financiare interimare aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, dupa caz;
anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Situatiile financiare interimare:
– sunt supuse auditului, in situatia in care persoanele care le intocmesc au obligatia de auditare statutara a situatiilor financiare anuale sau opteaza pentru auditarea ascetora, potrivit legii;
– sunt supuse verificarii de catre cenzori in cazul in care situatiile financiare anuale fac obiectul verificarii de catre cenzori, potrivit legii.

Plata in mod optional trimestrial a dividendelor se face in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, prin legile speciale.

Regularizarea diferentelor rezultate din distribuirea dividendelor in timpul anului se face prin situatiile financiare anuale:
– plata diferentelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.
– Dupa aceast termen societatea datoreaza dobanda penalizatoare.

Daca in urma regularizarii, asociatii sau actonarii datoreaza restituiri de dividende acestea se achita societatii in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale. Dupa acest termen asociatii sau actionarii datoreaza dobanda penalizatoare.
Conducerea sociatatii are obligatia de a urmari rezuperarea acestor sume si de a dispune masurile ce se impun in acest scop.

5. TVA

Cotele de taxa:
a) cota standard este de 19%;
b) cota redusa de 9% (ex.: cazare, servicii de restaurant si catering, livrarea apei potabile, livrarea de medicamente, etc.);
c) cota redusa de 5% (ex. : livrarea de locuinte (cu respectarea conditiilor legale), manuale scolare, carti, ziare, reviste, acces la muzee, castele, etc.)

Plafon TVA: Societatile a cator cifra de afaceri anuala este inferioara plafonului de 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxa (firma este neplatitoare de TVA) pentru operatiuni desfasurate pe teritoriul Romaniei.

Perioada fiscala este:
a) luna calendaristica;
b) trimestrul calendaristic, daca in cursul anului precedent a realizat o cifra de afaceri care nu a depasit plafonul de 100.000 euro si nu a efectuat achizitii intracomunutare de bunuri.

Termen de plata: 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale.

TVA la incasare:
Societatile inregistrate in scopuri de TVA a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu au depasit plafonul de 2.250.000 lei si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, aplica sistemul TVA la incasare (plata TVA in momentul incasarii facturii de la client).
Componente importante ale sistemului TVA la incasare:
– exigiblitatea TVA se amana pana la data incasarii integrale/partiale a livrarii de bunuri/prestarii de servicii;
– dreptul de deducere al TVA este amanat pana la data la care TVA aferenta bunurilor/serviciilor a fost platita furnizorului/prestatorului.

Pentru aplicarea sistemului TVA la incasare societatile trebuie sa depuna la organele fiscale competente formularul 097 „Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare” din care sa rezulte ca opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare.

Plata defalcata a TVA (split TVA):
Persoanelor obligate sa aplice sistemul de plata defalcata a TVA sunt:
– persoanele care la 31 decembrie 2017 au obligații restante reprezentand TVA mai mari de 15.000 lei (contribuabilii mari), 10.000 lei (cei mijlocii), respectiv 5.000 lei (restul) si aceste obligatii nu sunt achitate pana la 31 ianuarie 2018;
– persoanele care inregistreaza din 2018 restante la TVA in limitele de mai sus, daca acestea nu sunt platite in 60 de zile lucratoare de la scadenta;
– se afla in procedura de prevenire a insolventei sau de insolventa;
– opteaza sa aplice sistemul de plati defalcate (optiune pentru minim 1 an).

Cum functioneaza:
O persoana care se afla in situatiile de mai sus va trebui sa deschida cel putin un cont separat de TVA, ce poate fi utilizat doar in anumite conditii. O astfel de persoana va fi obligata sa primeasca/sa plateasca defalcat valoarea facturii: baza va fi incasata in/platita din contul curent, iar TVA in/din contul aferent taxei.
Atentie! Sistemul afecteaza si persoanele care nu sunt obligate sau nu au optat pentru aplicarea platilor defalcate, deoarece orice entitate impozabila va efectua defalcat platile catre furnizorii sai care aplica sistemul, cu exceptia persoanelor neinregistrate in scopuri de TVA care, nu au obligatia defalcarii platilor in relatia cu un furnizor care aplica sistemul.

Facilitati pentru aplicarea optionala:
Contribuabilii care opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA vor beneficia de reducerea cu 5% a impozitului pe profit/venitul microintreprinderii aferent perioadei in care aplica sistemul.

Pentru neindeplinirea acestor obligatii se vor achita sanctiuni conform legii.

Furnizorii pot opta oricand pentru aplicarea sistemului, recomandarea noastra este ca la fiecare plata sa se verifice daca furnizorul respectiv aplica sau nu sistemul de plati defalcate a TVA, in registrul special de pe site-ul ANAF (https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *