Formularul C801 – case de marcat

Formularul C801- Solicitarea numarului unic de identificare a noilor case de marcat

Utilizatorii caselor de marcat electronice fiscale trebuie sa solicite Directiei generale regionale a finantelor publice/ Directiei generale de administrare a marilor contribuabili in a carei raza se va instala aparatul, atribuirea numarului unic de identificare din aplicatia informatica a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru fiecare aparat achizitionat, in vederea instalarii si fiscalizarii acestuia.

Formular C 801 – Cererea de atribuire a numarului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judet/municipiul Bucuresti sau a numarului unic de identificare din aplicatia informatica a ANAF – se poate depune si prin intermediul Spatiului Privat Virtual.

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente, in copie certificata cu originalul (se mentioneaza pe document ”conform cu originalul” si se semneaza):

– factura si documentul de plata care atesta achizitionarea aparatului de marcat electronic fiscal;

– contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate sau dupa caz, contractul de leasing financiar incheiat cu clauza expresa privind asumarea obligatiei partilor ca, la expirarea contractului de leasing, se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;

– procesul-verbal de sigilare a memoriei fiscale si a aparatului de marcat electronic fiscal;

– actul de identitate a reprezentantului legal inscris in cerere, precum si a actul de identitate cu care se legitimeaza imputernicitul, daca este cazul;

– certificatul de garantie al aparatului de marcat electronic fiscal.

De asemenea, la cerere se mai anexeaza:

– declaratia pe propria raspundere a utilizatorului privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, dupa caz, privind desfasurarea activitatii in regim ambulant ori in regim de taxi, precum si, daca cererea a fost depusa prin imputernicit, imputernicirea in original, insotita de certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului, privind deschiderea punctului de lucru;

– declaratia pe propria raspundere a utilizatorului privind numarul de inmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, insotita de copia autorizatiei taxi, in cazul activitatii de taximetrie.

In urma depunerii cererii organul fiscal emite „Certificatul de atribuire a numarului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale”.

In cazul cererilor depuse prin intermediul serviciu lui Spatiul Privat Virtual, emiterea certificatului de atribuire a numarului unic de identificare se efectueaza automat si acesta este comunicat solicitantului prin intermediul SPV.

Numarul unic de identificare alocat fiecarui dispozitiv este comunicat utilizatorului prin „Certificatul de atribuire a numarului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale” si este inscris de catre tehnicianul de service in memoria fiscala a aparatului de marcat electronic fiscal la instalarea acestuia.

Termenul de la care se vor aplica sanctiuni pentru nedotarea cu aparatele de marcat electronice este 1 septembrie pentru contribuabilii mari si mijlocii si 1 noiembrie pentru ceilalti contribuabili.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *