Uncategorized

Cum te pregatesti pentru o inspectie?

Cum te pregatesti pentru o inspectie fiscala?

Indiferent ca ai solicitat o rambursare de TVA si astepti un control fiscal sau ai primit un aviz de inspectie fiscala ca urmeaza sa ai un control fiscal pe impozit pe profit, etc, iata ce trebuie sa verifici ca sa fi in regula la control:

1. Registrul unic de control – asigura-te ca ai achizitionat acest registru, daca nu achizitioneaza-l cat mai repede de la Administratia Financiara de care apartii.

2. Asigura-te ca sunt completate la zi registrele contabile obligatorii. In functie de specificul activitatii fiecarei societati registrele obligatorii pot fi: Registrul de evidenta fiscala, Registrul jurnal, Registrul inventar, Registrul bunurilor de capital, Registrul nontransferurilor, Registrul bunurilor primite.

3. Decizia de numerotare a facturilor, chitantelor, avizelor – se emite la inceputul fiecarui an.

4. Dosarul de inventariere pentru fiecare an din perioada verificata – inventarierea este obligatorie o data pe an, de regula la sfarsitul anului.

5. Contractele cu furnizorii si clientii – ar fi util un centralizator al contractelor in excel pentru a se verifica mai usor perioada de valabilitate a contractelor. In cazul in care contractele au expirat, trebuie semnat un act aditional la contract. Verificarea contractelor cu furnizorii de servicii care au caracter repetitiv.

6. Verificarea contractelor cu facturile – preturile trebuie sa coincida.

7. Existenta facturilor de la furnizori in original.

8. Facturile de la furnizorii de prestari servicii se justifica prin rapoarte de activitate, devize de lucrari, procese verbale de receptie, etc.

9. Livrarile de bunuri intracomunitare se justifica cu CMR – acesta trebuie sa fie semnat, stampilat si datat de catre transportator, de beneficiar la receptia primirii bunurilor. CMR trebuie sa fie in original.

10. In cazul exporturilor de bunuri – existenta DVI, documentul de transport.

11. Datele minime ale firmei (cumparatorului) de pe facturile de achizitie trebuie sa fie: denumirea completa conform Certificatului de inregistrare de la Registrul Comertului, adresa sediului social, codul de identificare fiscala, atributul fiscal RO (pentru platitorii de TVA).

12. Decizie privind scopul utilizarii autoturismelor societatii (pentru desfasurarea activitatii economice sau nu).

13. Decizie privind decontarea transportului angajatilor la si de la locul de munca.

14. Documente justificative pentru mijloacele fixe (procese verbale de punere in functiune, procese verbale de casare).

15. Certificatele de rezidenta fiscala ale beneficiarilor de venituri, in cazul nerezidentilor (daca e cazul).

16. Jurnalele de TVA sa fie listate, semnate si stampilate in fata facturilor fiecarei perioade fiscale (luna sau trimestrul).

17. Toate declaratiile depuse sa fie listate intr-un dosar, aranjate pe perioade. Declaratiile de TVA trebuie sa coincida cu sumele din jurnalele de TVA.

18. Balantele de verificare si registrul jurnal sa fie listate, semnate si stampilate intr-un dosar.

19. Dosarul preturilor de transfer (daca e cazul).

Societatea poate solicita suspendarea inspectiei fiscale o singura data pentru motive intemeiate. De asemnea si inspectorii ANAF pot solicita suspendarea controlului din diverse motive (control incrucisat, etc).

Termenul de prescriptie a creantelor fiscale este de 5 ani de zile.

Durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organul de inspectie fiscala si nu poate fi mai mare de:

a) 180 de zile pentru contribuabilii mari, precum si pentru contribuabilii/platitorii care au sedii secondare, indiferent de marime;

b) 90 de zile pentru contribuabilii mijlocii;

c) 45 de zile pentru ceilalti contribuabili.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *