Uncategorized

Eficientizarea achitarii amenzilor

LEGE nr. 203 din 20 iulie 2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale

In 25 iulie 2018 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 647 Legea nr. 203 din 20 iulie 2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contravenzionale.

Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. Aceasta prevedere se aplica din 24 august 2018.

Aceasta lege reglementeaza masuri pentru facilitarea achitarii amenzilor contraventionale, astfel:

– sistemul pilot se va aplica, pentru inceput. amenzilor contraventionale la regimul circulatiei pe drumurile publice aplicate conducatorilor de autovehicule;

– se va constitui un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat incasarii amenzilor contraventionale. Sumele incasate in acest cont unic se vor distribui, in termen de 2 zile lucratoare, catre unitatile administrative locale (UAT) unde domiciliaza contravenientii;

– se reglementeaza obligatia utilizarii unei serii de evidenta unica a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii;

se va constitui sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanta electronice (a amenzilor);

– achitarea in numerar a amenzilor contraventionale se va putea face la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau la alte entitati care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, indiferent de domiciliul persoanei fizice;

– contravenientul nu va mai fi obligat sa faca dovada platii catre agentul constatator sau organul din care acesta face parte;

– procesele-verbale de contraventie intocmite in conditiile prezentei legi se arhiveaza la nivelul organului din care face parte agentul constatator, fara a mai fi transmise in format hartie organelor fiscale competente pentru urmarirea acestora; informatiile aferente acestor documente vor fi incarcate de organele constatatoare in sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanta electronice pentru a fi folosite de organele de urmarire (executare silita).

Prevederile de mai sus se aplica de la 1 ianuarie 2019.

Pentru aplicarea acestui sistem pilot urmeaza a se emite acte normative secundare (norme de aplicare). Normele de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului, pana la 31 decembrie 2018.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *